For installatører

Aquascape Norge AS sikter seg inn på å bli distributør og mentorbedrift for profesjonelle dam-, bekk- og fonténebyggere i Norge. Aquascape Rogaland AS vil fungere som lokal installatør i Sør-Rogaland. Takk for interessen i vår nisje og vi håper dere finner informasjonen under spennende nok til å ta kontakt.

Vanninstallasjoner berører flere fagfelt og vi ser ofte at privatkunder historisk sett gjør én, eller flere store feil i sine DIY-utførelser. I en dam, betyr det som oftest at man aldri vil få nyte et forventet resultat og estetisk skorter det dessverre også mye hos mange.

Sinnsro…

I land hvor man har fått etablert et marked for proffe installatører, ser man en fantastisk vekst, så snart kundene rett og slett blir klar over hva man kan få laget i sin hage, ved hoteller, parker, aldershjem, flyplasser, kjøpesentre, barnehager og skoler mm. Aquascape Norge AS kan tilby en vei inn til verdens eneste produsent av damutstyr som også daglig bygger egne «water features», med eget undervisnings program, internasjonale arrangementer, tekninsk oppfølging, tilgang til markedsføringsmateriell og en franchise-modell, uten franchise-avgift. En typisk anleggsgartnerbedrift kan utvide horisonten sin enormt kreativt, og kunnskapsmessig sett og et hagesenter med produktsalg, kan se et flott mersalg av designtjenester, vanninstallasjoner og plantesalg. En gjenomsnittskunde av vanninnstallasjoner, kjøper faktisk tre stykker, så her har man rom for å skape langvarige kunderelasjoner, også på vedlikeholdsfronten i høstsesongen og om våren.

Vårt produktsystem er laget for å forenkle installasjon og bergrense reklamasjon for deg, samtidig som kundene på forhånd ikke trenger å være nevneverdig kunnskapsrik, eller nødvendigvis må drive masse vedlikehold. Alt filterutstyr er nedgravd og det behøves ingen egne filterhus og daglige vedlikeholdsoppgaver. Vi skaper rett og slett egne økosystem!

Om det kan friste med en mer kreativ jobb og gode muligheter for bra fortjeneste, nøl ikke med å ta kontakt. Våren 2023 byr på muligheter for deltakelse i undervisningsprosjekter om man er snar.

Midlertidig utstilling under etablering ved Hove Plantesalg AS i Sandnes 2022. Spillwaybowl som biofilter, Pondless Waterfall og Small Stacked Slate Urn. Salgspris 125.000,-
1 måned etter ferdigstillelse!
En kopi av naturen til venstre og noe elegant og åpenbart skapt av mennesket til høyre…

Tlf.: 45607762 E-post: jf.aquascape-norge@outlook.com